Red Box|红盒子飞机电源
飞机铅酸电瓶

飞机铅酸电瓶

本公司销售的飞机启动电源系统产品,包括飞机直流电源系统、飞机铅酸电瓶、飞机碱性电瓶

飞机军用电瓶、直升机用启电池、军用航空铅酸蓄电池  

产品咨询热线:4000-343-885 邮箱:info@hi-crane.com

飞机/航空电池 Volts (DC) 飞机电池分类
12V飞机启动电源
RB25A 1200A at 12v 12 Lead Acid
RB25A 12/24 1600 peak at 12V and 800A peak at 24V 44554 Lead Acid
RB50A 12/24 2300A peak at 12V and 1500A peak at 24V 44554 Lead Acid
RBL2500/14 1500A peak at 14v 14 Lithium
24V飞机直流电源
RB25A 800A at 24v 24 Lead Acid
RB25A 12/24 1600 peak at 12V and 800A peak at 24V 44554 Lead Acid
RB50A 1500A at 24v 24 Lead Acid
RB50A 12/24 2300A peak at 12V and 1500A peak at 24V 44554 Lead Acid
RB75A 1700A at 24v 24 Lead Acid
RB50A Twin 3000A at 24v 24 Lead Acid
RB75A Twin 3500A at 24v 24 Lead Acid
TC 400A-4 3500A at 24v 24v Lead Acid
TC 400A-6 5000A at 24v 24v Lead Acid
TC 400A-8 7000A at 24v 24v Lead Acid
26V飞机启动电源
TC 400A-26 3500A at 26v 26 Lead Acid
28V航空直流电源
RBL2500 800A peak at 28v 28 Lithium
RBL4000 1500A peak at 28v 28 Lithium
RB60A 1500A at 28v 28 Lead Acid
RB85A 1700A at 28v 28 Lead Acid
RB60A Twin 3000A at 28v 28 Lead Acid
RB85A Twin 3500A at 28v 28 Lead Acid
TC 400A-28 3500A at 28v 28 Lead Acid
Twin RBL4000 3000A peak at 28v 28 Lithium
RBL2500/14 1500A peak at 14v 14 Lithium
Lithium Start Power Units 24V and 28V DC
RBL2500 800A peak at 28v 28 Lithium
RBL4000 1500A peak at 28v 28 Lithium
Twin RBL4000 3000A peak at 28v 28 Lithium
RBL2500/14 1500A peak at 14v 14 Lithium
Switchable Start Units 12V/24V and 14V/28V
RB25A 12/24 1600 peak at 12V and 800A peak at 24V 44554 Lead Acid
RB50A 12/24 2300A peak at 12V and 1500A peak at 24V 44554 Lead Acid
RBL2500/14 1500A peak at 14v 14 Lithium
24v飞机电池充电器
DCHG2410 – Battery Charger for RB50A & RB75A
DCHG2810 – Battery Charger for RB60A & RB85A

 Since 2008, Focus On Aviation 

感谢信任 不负所托

 

【上一篇:航空便携启动电源

【下一篇:没有了】